ACM Autoriteit Consument en Markt

U heeft vast wel eens gehoord van de ACM op de energiemarkt. De ACM is dé Autoriteit Consument en Markt dat opkomt voor de belangen van consumenten maar ook bedrijven. De consumenten sectoren behoeven namelijk een autoriteit die toezicht houdt. Vandaar dat de ACM niet enkel de energiesector onder haar beheer heeft. De sectoren Post, Telecommunicatie en zorg vallen ook onder de ACM. 

ACM Autoriteit Consument en Markt belast met vele taken

De taken van de ACM lopen dus erg uiteen. Zij zorgen er in eerste instantie voor dat de markt voldoende concurrentie kent. Mocht de concurrentie worden belemmerd dan treden zij op. Zo kent de Telecommunicatie sector allerlei mogelijkheden maar waaruit dus ook risico’s kunnen ontstaan. Het is daarbij van belang dat de ACM haar toezicht hier houdt. De laatste jaren ondervinden consumenten bijvoorbeeld last van spammers. Men krijgt ongevraagd berichten toegezonden. Of er zijn informatienummers waarvoor flink betaald moet worden. Ziet de ACM hierin overtredingen? Dan pakken zij dergelijke bedrijven aan. Alle telecom aanbieders zijn ook verplicht zich te registreren bij de ACM. Er wordt namelijk om de drie jaar een analyse uitgevoerd door de ACM. Mocht er een aanbieder zijn die zich dominant opstelt tegenover de rest van de aanbieders dan kan de ACM deze partij restricties opleggen.

De Postsector behoeft ook toezicht

Ook een PostNL kan niet zomaar de regels aan de laars lappen. Hebben consumenten of bedrijven een klacht over de postbezorging? Dan kan men een klacht indienen hierover bij de ACM. Elke sector heeft regels waaraan ze zich moeten houden. De ACM maakt bijvoorbeeld regels op omtrent internationaal pakketvervoer. En wat te denken van het aantal postkantoren en brievenbussen? Omdat er zoveel bezuinigd wordt verdwijnen er ook veel postbussen. Daartoe heeft de Autoriteit een basispakket postdiensten opgesteld. De postzegel is de laatste jaren duurder geworden. Maar de Autoriteit ziet er wel op toe dat deze kosten niet te hoog worden.

De ACM en haar invloed op de energiemarkt

Op de energiemarkt zorgt de Autoriteit ervoor dat er voldoende concurrentie blijft. Daarnaast zorgen ze ervoor dat energiebedrijven zich ook aan de regels blijven houden. Ten eerste moet elk energiebedrijf dat levert aan kleinverbruikers een leveringsvergunning hebben om te mogen leveren. Deze leveringsvergunning dienen zij aan te vragen bij de ACM. Er zijn talrijke regels opgesteld waaraan een energiebedrijf dient te voldoen. Zakelijke energieverbruikers zijn weer niet beschermd volgens de Elektriciteitswet. Daarom ziet de ACM er op toe dat deze groep zakelijke verbruikers wordt beschermd. Zakelijke energieverbruikers kunnen met uiteenlopende klachten terecht bij de ACM. Netbeheerders vallen ook onder het toezicht van de Autoriteit. Vooral de netbeheerders hebben een toezichthouder nodig. Omdat de netbeheerder een monopolie positie bezit op de energiemarkt. Een consument of bedrijf kan immers niet wisselen van netbeheerder.

Heeft u als consument een geschil met uw energiebedrijf? Dan kunt u zich wenden tot Consuwijzer. Dit is het consumentenloket vanuit de ACM. Consuwijzer staat consumenten en bedrijven met raad en daad bij. Zij kunnen u kosteloos informatie verschaffen om bepaalde problemen op te kunnen lossen. Komt u er dan nog niet uit? Dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Energie.

8.9/10 - (63 stemmen)

Plaats een reactie