Afval scheiden heeft nut

Aval scheiden heeft nutWe denken vaak dat afval scheiden geen nut heeft, immers het beland op dezelfde hoop. Maar het afval scheiden heeft nut en is goed voor het milieu. Als afvalverwerkers meer afval moeten verbranden dan kost het meer energie en dus ook geld. Er wordt altijd gekeken of zich in het afval producten bevinden die gescheiden kunnen worden. We gooien vaak producten weg die nog een tweede ronde mee kunnen.

Afval scheiden heeft nut

Recyclen heeft altijd de voorkeur want anders gaat het de verbrandingsoven in. En dat is natuurlijk veel schadelijker voor het milieu. Papier vooral kunnen we weer opnieuw gebruiken. Waarom recyclen nog meer de voorkeur heeft? Recyclen betekent dat het opnieuw gebruikt kan worden. Op die manier hoeft er niets nieuws geproduceerd te worden. Het kost ook veel minder aan energie. En met het recyclen gaat er minder CO2 de lucht in. Maar in hoeverre recyclen we eigenlijk?

Hoe recycled u uw afval?

Dit recyclen begint al bij u thuis. Scheidt u uw afval netjes? Heeft u een afvalbak waarin twee verschillende vuilniszakken passen? Zo ja dan bent u al een eind op weg. Met afval is het dus niet zo dat we  het niet meer kunnen gebruiken. Misschien geldt dat voor u maar het kan nog altijd nut hebben. Denk maar aan eens aan meubels, een ander kan daar heel blij mee zijn. Of kleding, we zien het vaak genoeg bij tweedehandswinkels hoe druk het daar is. Men is op zoek naar spulletjes voor de inboedel. Het scheelt enorm veel aan geld en het hoeft niet vernietigd te worden.

Restwarmte afkomstig van een energiecentrale wordt geleverd aan huishoudens

Papier recyclen is ook een geschikt voorbeeld. Papier kan prima gerecycled worden. Maar hier zijn weer bedrijven die dit netjes scheiden. Want er zit vaak ander materiaal tussen. Zo wordt er vaak plastic gevonden tussen oud papier. Maar ook geheel andere huisraad wat er niet tussen hoort. Afvalverwerkingsbedrijven zullen afval dat echt geen tweede ronde meer mee kan in de verbrandingsoven gooien. Het voordeel van deze verbrandingsoven is dat het extra energie genereert. Denk maar aan de HVC groep, de restwarmte die van hun verbrandingsoven komt dat leveren zij weer aan huishoudens. Zij leveren ook stroom aan huishoudens die afkomstig is van hun energiecentrale.

Restwarmte is een duurzame vorm van energie. Huishoudens die restwarmte geleverd krijgen maken geen gebruik van aardgas. En dat is al een goed punt op zich. Wanneer afval gerecycled wordt en er kan stroom van gemaakt worden dan ook is dit een vorm van duurzame energie.

10/10 - (1 stemmen)

Plaats een reactie