Energieakkoord

Het Energieakkoord is een overeenkomst tussen meer dan veertig partijen die pleiten voor een duurzame omgeving. Het Akkoord werd ondertekend in 2013. De afspraken in dit akkoord moeten behaald worden voor bepaalde datums. De grootste peiler hierin is het besparen op het energieverbruik. En de tweede grote peiler is de transitie naar duurzame energie. Werken naar een toekomst waarin onze opgewekte en verbruikte energie uit schone bronnen afkomstig is. Het Energieakkoord verschaft hierbij meer dan 10.000 fulltime banen. 

Energieakkoord altijd in beweging

Elk jaar komen er ook nieuwe voorstellen van partijen bij. Het Energieakkoord is dus altijd in beweging. Windenergie is één van de belangrijkste bronnen voor Nederland. Vooral omdat wij nog onderaan bungelen van de duurzame lijst. Wij wekken namelijk nog steeds te weinig duurzame energie zelf op. Het aandeel zonne-energie neemt toe en dat is een pré voor het Akkoord. Ook biomassa is een belangrijk punt. Maar om de afspraken zoals vastgelegd daadwerkelijk na te kunnen komen moet de bevolking ook een handje helpen. Enerzijds door te kiezen voor duurzame energie opgewekt in Nederland. En door middel van een bijdrage. Wij betalen dus mee aan het verduurzamen van ons klimaat. Dit doen wij via onze energierekening.

Een energieneutrale omgeving in 2050 is het uitgangspunt

2050 is nog erg ver weg maar vanaf dan moeten we wereldwijd gebruik maken van duurzame energie. Grijze energie is dan verleden tijd. Onze energievoorziening bestaat dan enkel uit energie uit duurzame bronnen. Auto’s rijden op waterstof of elektriciteit. Huizen zijn van het aardgas af. Dat klinkt als futuristisch en dat is het ook maar het is nodig. De CO2 uitstoot is een veelbesproken thema. We vervuilen het klimaat met CO2 uitstoot. Dus deze moet verlaagd worden naar 0. Het is belangrijk om de herkomst te weten van onze energie. Wordt dit opgewekt in Nederland? Des te beter. Nu maken we ook veel gebruik van import groene energie. Dit wordt opgewekt in het buitenland maar draagt niet bij aan het duurzame productieproces in Nederland.

Agrarische sector draagt bij door meer biomassa in te zetten

Boeren kunnen een grote bijdrage leveren in de vorm van biomassa opwekking. Zij kunnen de geproduceerde biomassa ook weer verkopen en leveren aan huishoudens. Zonnepanelen op daken zorgen ervoor dat er meer duurzame energie bijkomt. En de zonnepanelenbezitter maakt gebruik van duurzame energie. Windparken op zee dragen ook voor een groot deel bij aan het percentage duurzame energie. Grote industriële kunnen restwarmte hergebruiken of ook leveren aan omwonenden. Duurzame energie kan dus op veel manieren ingezet worden.

9/10 - (70 stemmen)

Plaats een reactie