Ik krijg stadsverwarming wat is dat?

Ik ga verhuizen en krijg stadsverwarming wat is dat? U verhuist naar een gebied waar zich een ondergronds warmtenet bevind. Als u al toegang heeft tot de woning dan kunt u zien dat er geen cv-ketel aanwezig is. De warmte krijgt u geleverd van een warmteleverancier. Een ondergronds buizenstelsel is in dit geval aangesloten op één centrale ketel. Zo kan er restwarmte geleverd worden door grote fabrieken in de buurt. Ook kan een warmtenet warmte krijgen uit oppervlakte water of aardwarmte. Aardwarmte bevind zich dieper gelegen in de aardbodem. Deze warmte wordt dan omhoog gehaald om een woning te verwarmen. Warmtenetten waar meerdere woningen op aangesloten zijn maken in de regel gebruik van restwarmte.

Ik krijg stadsverwarming wat is dat?

Als een warmtenet verwarmd wordt door bronnen zoals kolen en gas dan spreken we niet van duurzame warmte. Het is uiteraard beter dan aardgas verstoken. Maar de bron moet geen CO2 uitstoot kennen. Biomassa energie dat een warmtenet verwarmd is daarentegen wel weer duurzaam. Of warmte uit de lucht of grond kan ook een duurzame vorm van verwarmen zijn. Een warmtenet is dan ook bedoeld om meerdere huizen van verwarming te voorzien waarbij gas overbodig is. Daarom wil de overheid ook meerdere woonwijken gaan aansluiten op een warmtenet. Hierbij is dus geen gas nodig, en kunnen deze woningen gasloos zijn. Dus gaat u wonen in een woning waar stadswarmte is, dan kookt u dus ook niet meer op aardgas. In dat geval is er een inductie plaat aanwezig in de keuken. U kookt vanaf dan elektrisch.

Overstappen met energie én gas kan niet meer

Niet alle warmtenetten voorzien in alles. Dus enkel verwarmt het de radiatoren. In dat geval kan een zonneboiler uitkomst bieden. Of zelfs een warmtepomp. De huur en koopwoningen die al jaren op een warmtenet zijn aangesloten maken dan nog wel deels gebruik van aardgas. Het koken en douchen zorgt dan voor warm water. Zo is er in woningen met stadswarmte ook een centrale elektrische boiler. Voor huishoudens die hier gebruik van gaan maken is overstappen met gas niet meer aan de orde. Zij kunnen enkel dan overstappen met elektriciteit. De besparing zal hierdoor ook minder zijn. Er gaat wel kritiek op over het feit dat deze huishoudens niet over kunnen stappen met gas. Er zal dan ook gepleit worden voor open netten waarbij de consument de kans krijgt te wisselen van warmteleverancier.

Warmtewet in 2019 gewijzigd en aangepast

Maar goed voor nu is dat nog niet mogelijk. Daarom is de Warmtewet weer gewijzigd om huishoudens met stadswarmte te ontzien. Er wordt een plafond gerekend voor verschillende tarieven. Feit blijft wel dat de besparing voor deze groep niet haalbaar is qua overstappen. Ze betalen tarieven die overeenkomen met aardgastarieven. Terwijl aardgas duurder gemaakt wordt omdat het niet geheel duurzaam is en stadswarmte wel. Eigenlijk is dat niet fair maar kunnen gebruikers van stadswarmte daar weinig tot niets tegen doen.

Een warmtenet kan in bepaalde gevallen dus duurzaam zijn. Als biomassa resten gebruikt worden voor stadswarmte is het duurzaam. Oppervlaktewater dat verwarmt wordt is ook duurzaam. Het gaat hier dan om aquathermie. Geothermie is aanverwant en hier wordt warmte uit de aarde onttrokken. Dat zien we vaker voorkomen in de landbouwsector. Grote kassen worden verwarmd hiermee. Wordt er warmte onttrokken uit kolencentrales of elektriciteitscentrales voor stadswarmte, dan is dit eigenlijk niet duurzaam.

7.9/10 - (67 stemmen)

Plaats een reactie