Niet meer dan anders principe

De term niet meer dan anders principe zien we bij huishoudens die stadsverwarming hebben. Zij zijn dan aangesloten op een warmtenet. Omdat zij dus geen gebruik maken van aardgas wordt deze term bij hun gebruikt. Het betekent dat zij aan warmtetarieven dus niet meer mogen betalen dan gasverbruikers doen. De tarieven voor stadsverwarming en blokverwarming zijn gekoppeld aan de gasprijs. Dus stijgen de gasprijzen? Dan stijgen de warmtetarieven mee. De tarieven moeten dus gelijk zijn aan de gasprijzen

Niet meer dan anders principe omdat er geen gas wordt gebruikt

Een huishouden die aangesloten is op het warmtenet heeft wel te maken met andere kosten. Zij betalen huur voor de warmtewisselaar en de warmtemeter. Deze kosten vallen niet onder het niet meer dan anders principe helaas. Het nadeel voor deze huishoudens is dat zij geen vergelijking kunnen maken voor gas. En enkel voor stroom waardoor ze automatisch minder voordeel genieten. Wanneer een huishouden met een gasaansluiting zijn gasprijzen te gortig vindt, kunnen zij overstappen. Warmtenet gebruikers kunnen dat niet. Daarom is het principe ook in het leven geroepen om warmtenet gebruikers enigszins te beschermen.

Warmtewet beschermt gebruikers

De Warmtewet beschermt deze gebruikers overigens ook. De Autoriteit Consument en Markt stelt elk jaar de maximale prijs vast die een warmteleverancier mag vragen. Zij mogen hier dus niet boven komen. Het niet meer dan anders principe moet hogere tarieven dus voorkomen. Als uw verbruik wel hoger is geworden, ga dan na wat hier de oorzaak van kan zijn. Is er iets veranderd in uw persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld door de komst van een nieuw familielid? Als dit niet zo is, dan kunt u uw warmteleverancier om uitleg vragen. Is het verbruik hoger geworden terwijl er niets veranderd is voor uw gevoel? Dan kan de warmteleverancier een onderzoek starten.

Vanaf 1 juli 2019 maken verwarmingskosten deel uit van huurcontract

Het komt natuurlijk voor dat er technische mankementen zijn aan het warmtenet. Zij dienen dit dan ook in kaart te brengen. Vanaf 1 juli 2019 zal de levering van warmte onderdeel uitmaken van het huurcontract. Dit is van toepassing op verhuurders die ook warmte leveren. En VvE’s zullen hier ook onder vallen. De verhuurder zal de warmtekosten onder servicekosten in rekening gaan brengen. Wil een huurder een individuele meter geplaatst hebben dan mag dat. Vaak gebeurt dit omdat de huurder zijn verbruik beter wil monitoren.

Geschil over uw warmtelevering? Stap naar de huurcommissie

Als een huurder dan een geschil krijgt met zijn verhuurder over de warmtelevering dan dienen zij te stappen naar de huurcommissie. Voorheen moesten huurders met stadswarmte hun klacht indienen bij de Geschillencommissie Warmtelevering.

9.3/10 - (55 stemmen)

Plaats een reactie