Opslag Duurzame Energie

Opslag Duurzame Energie betekent zoals de naam al deels zegt, een opslag op ons energie en gasverbruik. Het kabinet heeft deze heffing geïntroduceerd om de subsidiepot te kunnen financieren. Elke particuliere en zakelijke afnemer betaalt hier dus aan mee. Een huishouden zag daardoor zijn energierekening duurder worden. Niet enkel de Opslag Duurzame Energie zorgde voor een stijging ook de energiebelasting deed dat. Omdat Nederland zijn klimaatafspraken moet behalen is er extra geld nodig. En werd de ODE (Opslag Duurzame Energie) ingevoerd.

Opslag Duurzame Energie voor subsidiepot

De voorloper van de ODE is de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. De Opslag Duurzame Energie wordt dan ook gebruikt om deze regeling te financieren. Het kabinet is al jaren bezig om Nederland te verduurzamen. Dit gaat mondjesmaat. Bedrijven maar ook particulieren die hun woning of panden willen verduurzamen mogen een beroep doen op de subsidiepot. Dit kan voor een zonnesysteem zijn zoals een zonneboiler in combinatie met een warmtepomp.

Onze energierekening laat zien hoeveel ODE we moeten betalen

Op onze energierekening zien we de kosten voor de ODE dan ook voorbij komen. Per kilowattuur en kubieke meter gas wordt er ODE geheven. Over de eerste 10.000 kWh betalen we €0,00133 per kWh ex btw. En over de eerste 5.000 m3 betalen we €0,00278 per m3 ex btw. Dit staat los van de energiebelasting die ook nog eens wordt geheven over ons energieverbruik. Beiden zijn het energie heffingen, maar de energiebelasting is weer een ander verhaal. Het kan voor de consument soms verwarrend lijken. Maar de eindconclusie is dat onze energierekening voor de helft uit belastingen bestaat.

Over tien tot twintig jaar helemaal geen gasverbruik meer

De kale gas en energieprijs is dus niet eens zo duur. De energierekening in zijn totaliteit wordt dus duurder door extra kosten. Aardgas wordt steeds duurder belast. Om huishoudens te dwingen zuiniger ermee om te gaan. In de verre toekomst zullen woningen niet meer aangesloten zijn op het aardgasnetwerk. Dan gebruiken we meer groene stroom. Daarvoor is de Opslag Duurzame Energie dan ook bedoeld. Er komen steeds meer mogelijkheden om de woning onafhankelijk van gas te maken. Koken op elektriciteit bestaat al jaren. Dus dat is een alternatief. Warmtepompen en zonneboilers vervangen op den duur de traditionele cv-ketel.

9.1/10 - (69 stemmen)

Plaats een reactie