Naast duurzame energie is er natuurlijk ook niet-duurzame energie. Wat houdt dit precies in en wanneer spreken wij eigenlijk over niet-duurzame energie? In dit artikel vertellen wij u daar graag meer over.

Wat is niet-duurzame energie?

Niet-duurzame energie is de energievorm waarbij energie niet op een duurzame manier is opgewekt. Dit gebeurt met behulp van fossiele brandstoffen, welke op den duur op kunnen raken. Sommige van deze fossiele brandstoffen zijn ook nog eens schadelijk voor het milieu. De voorkeur behoeft daarom om te kiezen voor duurzame energie, maar dat is niet altijd mogelijk. Toch zou het mooi zijn als dat kon, want niet-duurzame kent namelijk een aantal nadelen.
Wat zijn de nadelen van niet-duurzame energie?

Niet-duurzame energie heeft helaas een aantal nadelen. Het verschilt wel weer per fossiele brandstof, maar over het algemeen is dit niet goed voor het klimaat. Zo worden er onder andere kolen, olie en gas ingezet voor het creëren van energie. Er komt bij de verbranding CO2 vrij en bovendien wordt er vervuiling veroorzaakt. Voor de meeste energie worden echter wel fossiele brandstoffen gebruikt. Het aandeel duurzame energie is nog erg marginaal: vooral in Nederland is dat het geval. In de Scandinavische landen is men al veel verder in de ontwikkeling.

Welke fossiele brandstoffen zijn er?

Er zijn verschillende vormen van fossiele brandstoffen. Zo wordt er onder andere ook (nog) aardgas geboord in Groningen. Naast aardgas bestaat er ook nog aardolie, steenkool en schoon fossiel. Hieronder beschrijven wij deze verschillende vormen van niet-duurzame energie.

Aardgas

Aardgas is in Nederland de meest gebruikte brandstof. Dit wordt onder andere gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, maar ook voor de verwarming. In het westen van Europa is Nederland een van de belangrijke producenten van aardgas. Wel stoot aardgas minder CO2 en vervuilende stoffen uit dan steenkool of olie. Naar verluidt zullen de wereldwijde bronnen van aardgas over 60 jaar volledig op zijn. De tijd dringt daarom ook om op zoek te gaan naar gunstige alternatieven. Niet voor niets is het huidige klimaat zo intensief bezig met het klimaat.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

aardgas nederland niet-duurzame energie
Aardgasgebied in Groningen

Aardolie

Aardolie is belangrijk voor zowel vervoer en de industrie. Ook wordt deze grondstof gebruikt bij de productie van kunststoffen. De meeste olievoorraden komen uit het Midden-Oosten, maar ook in Zuid-Amerika en Rusland zijn enorme olievoorraden. Nederland haalt ook een scheutje olie uit de Noordzee, maar het grootste gedeelte wordt geïmporteerd. De CO2-uitstoot zorgt voor klimaatverandering, maar ook komen er vervuilende stoffen vrij.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

Oliecentrale in het Midden-Oosten

Steenkool

In elektriciteitscentrales wordt steenkool verbrand. De kolenvoorraden zijn vrijwel overal in de wereld wel verkrijgbaar, maar niet iedere land kan er erg eenvoudig bij. Zo zijn de kolenvoorraden van Nederland slecht bereikbaar. In Rusland, de Verenigde Staten en China zijn wel veel kolenvoorraden én centrales. Deze niet-duurzame energie haalt Nederland dan ook uit het buitenland.

(Tekst gaat verder onder deze foto)

Een steenkolenmijn in Rusland

Schoon fossiel

Er bestaat ook nog schoon fossiel. Dit houdt in dat de CO2-uitstoot wordt afgevangen en opgeborgen. Er wordt vervolgens een vloeibare vorm van gemaakt, die wordt vervoerd naar een opslagplaats. Deze opslagplaatsen bevinden zich in onder land of op de zeebodem. Het is nog steeds geen duurzame energie.

Wat zijn de alternatieven?

Er zijn natuurlijk wel voldoende alternatieven. Als u onze energievergelijker raadpleegt, kunt u bijvoorbeeld ook kiezen voor duurzame energie. Een schonere wereld begint natuurlijk bij uzelf. Enerzijds kunt u kiezen voor duurzame energie via uw energieleverancier, zoals bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie of waterkrachtenergie. Anderzijds kunt u natuurlijk ook zelf kiezen voor zonnepanelen. Met behulp daarvan kunt u op een duurzame manier uw eigen stroom opwekken.

Verder heeft u nog de mogelijkheid om te kiezen voor CO2-gecompenseerd gas. Hierbij wordt de uitstoot van CO2 gecompenseerd met het aanplanten van bossen.

Energie vergelijken?

Wilt u graag overstappen van energieleverancier en nagaan welke duurzame mogelijkheden u heeft? Dan kunt u hier direct energie vergelijken en overstappen van energieleverancier. Op basis van uw woonadres + verbruik berekent u gemakkelijk en snel welke energieleverancier het voordeligste is. Voor het gemak staat de goedkoopste energieleverancier altijd bovenaan.

Niet-duurzame energie
10 (100%) 2 vote[s]

Laat een Reactie achter