TenneT maakt zich op voor zonsverduistering

Netbeheerder TenneT is bezig zich voor te bereiden op de zonsverduistering, die vrijdag 20 maart plaatsvindt. Nederlandse consumenten wekken steeds meer zonne-energie op, waardoor de zonsverduistering een groot effect kan hebben op de elektriciteitsvoorziening in Nederland.

Naar schatting zal de zonsverduistering een verlies van 34 Gigawatt betekenen. Dat is ongeveer drie keer zoveel als een normaal Nederlands elektriciteitsverbruik.

Nederland
Ook voor Nederland heeft de zonsverduistering gevolgen, ondanks dat ons land maar relatief weinig zonne-energie met zonnepanelen opwekt. Dat komt doordat het hele elektriciteitsnet in Europa met elkaar verbonden is. De zonsverduistering vindt bovendien overal tegelijkertijd plaats, waardoor heel Europa tijdelijk minder zonne-energie opwekt.

Het gaat hier om een bijzondere zonsverduistering. De gehele productie van zonne-energie komt in heel Noordwest-Europa in één klap stil te liggen. Op een zonnige dag wordt er zo’n 500 Megawatt minder aan zonne-energie geproduceerd. Zodra de zonsverduistering over is, kan er 700 Megawatt extra energie door zonne-energie worden opgewekt.

Stand van de zon
Dat klinkt misschien raar, maar dat is het niet. Na de zonsverduistering staat de zon hoger aan de hemel. Daardoor neemt de productie van zonne-energie weer toe. Deze ups- en downs hebben gevolgen voor de balans van het Europese energienet. Daardoor moeten netbeheerders in kleine tijd overschakelen op andere productie van energie. Na de zonsverduistering moet vervolgens weer worden geschakeld naar zonne-energie.

Effect
In Nederland valt het effect van de zonsverduistering relatief gezien mee. Als het 20 maart een zonnige dag is, dan verliest ons land zo’n 500 Megawatt. Dat staat gelijk aan de capaciteit van een grote elektriciteitscentrale. Om problemen met de balans in het Nederlandse energienetwerk te voorkomen, kopen Nederlandse netbeheerders extra noodvermogen in. Op die manier kunnen huishoudens toch voorzien worden van energie.

Bij het begin van de zonsverduistering kan er dan extra vermogen worden ingezet, terwijl dat extra vermogen juist afgeschakeld moet worden als de zonsverduistering over is. Omdat een grote speler als Duitsland ook is aangesloten op het energienetwerk, is de kans op een disbalans groter. Daardoor moeten ook Nederlandse netbeheerders de situatie goed in de gaten houden.

Plaats een reactie